HYGROSMART - FIBER

HYGROSMART®- FIBER - ir augsto tehnoloģiju vienkomponentu sastāvs, kas ir pastiprināts ar fibru un uzlabots ar silīcija nanodaliņām. Izstrādāts uz cementējošaās bāzes, kas ir domāta pamata remontam. Materiālam ir teicamas mehāniskas īpašības, piemīt vienkāršība un ir viegli sanesams uz griestiem, horizontālām un vertikālām virsmām.

HYGROSMART®- FIBER ir apveltīts ar teicamu adhēziju un var būt sanesams ar vairākām kārtām bez atlobīšanos rašanās.- Kopējais betona remonts;

- Betona būvju remonts, kuras tika pakļautas korozijai un/vai jūru ūdens iedarbībai;

- Karbonizācijas iedarbības pakļauta betona remonts.